Το long form αναφέρεται σε παραστάσεις αυτοσχεδιασμού που δεν βασίζονται σε μικρής διάρκειας ανεξάρτητα παιχνίδια, αλλά σε format που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από 10+ λεπτά. Υπάρχουν διάφορες μορφές long form με βασική διάκριση αυτές που οδηγούν στο λεγόμενο narrative long form – όπου οι αυτοσχεδιαστές δημιουργούν μία ενιαία ιστορία όπως είναι ένα θεατρικό έργο – και αυτές με πιο ελεύθερη δομή όπου δεν υπάρχει η ανάγκη για μία ιστορία αλλά μπορούν να αποτελούνται από διάφορες ανεξάρτητες σκηνές.

Στην House Of Improv ασχολούμαστε με κάποια format και των δύο ειδών αλλά κυρίως εστιάζουμε στο narrative long form. Σκοπός των μαθημάτων που διαρκούν δύο έτη, είναι οι μαθητές να είναι σε θέση με την ολοκλήρωση της φοίτησης να είναι σε θέση να δημιουργούν μια παράσταση με ενιαίο θέμα, ένα ολοκληρωμένο θεατρικό έργο διάρκειας πάνω από μία ώρα με έμφαση στο storytelling.

Ο λόγος που ξεχωρίζουμε το narrative LF στο πρόγραμμα σπουδών, και το διδάσκουμε για αυτό το χρονικό διάστημα είναι γιατί θεωρούμε πως είναι ένα πολύ πιο απαιτητικό και δύσκολο από τις άλλες μορφές. Απαιτεί απόλυτη εξοικείωση και τριβή με τους βασικούς κανόνες του Improv πριν προχωρήσει κάποιος στην δημιουργία μιας ιστορίας μεγάλης διάρκειας που θέτει ακόμα περισσότερους κανόνες και περιπλοκές.

Intro to Long Form

Στον πρώτο χρόνο οι μαθητές εισάγονται στον τρόπο σκέψης και στους περιορισμούς που θέτει η εξιστόρηση μιας αυτοσχεδιαστικής ιστορίας. Εξασκούνται στην εξερεύνηση σκηνών μεγαλύτερης διάρκειας, στην εκβάθυνση των χαρακτήρων και έρχονται σε επαφή με το Harold, την πιο διαδεδομένη και βασική μορφή narrative long form. Οι βασικοί κανόνες και δεξιότητες τους αυτοσχεδιασμού εφαρμόζονται και προσαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις από αυτές των μικρών σκηνών. Στο τέλος του έτους, οι αυτοσχεδιαστές είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ιστορία διάρκειας 30-45 λεπτών.

Long Form in depth

Στον δεύτερο χρόνο, εξετάζονται και άλλα format, εκπαιδεύονται στην ανάλυση και αποδόμηση κατηγοριών έργων, και προχωράνε ακόμα περισσότερο την τριβή τους με το Harold. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για μεγαλύτερη εξάσκηση υποκριτικών δεξιοτήτων ενώ ταυτόχρονα εισάγονται οι κανόνες σκηνοθεσίας μιας παράστασης. Στο τέλος του έτους οι μαθητές είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη παράσταση narrative long form διάρκειας 1,5 ώρας.

Tμήματα Long Form θα λειτουργούν όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών. Αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας σε ένα τέτοιο τμήμα, επικοινωνήστε μαζί μας.