Τα τμήματα αρχαρίων στοχεύουν σε ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη του αυτοσχεδιασμού. Για την συμμετοχή κάποιου δεν είναι απαραίτητη καμία προηγούμενη θεατρική εμπειρία. Τα πρώτα δύο χρόνια η ύλη χωρίζεται σε κύκλους που στοχεύουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες τους αυτοσχεδιασμού, ενώ το τρίτο έτος κυρίως στοχεύει στην προσωπική βελτίωση του κάθε αυτοσχεδιαστή με βάση τις δικές του προσωπικές ανάγκες, πάντα στο πλαίσιο λειτουργίας μέσω της ομάδας. Κάποιος που ολοκληρώνει το τμήμα αρχαρίων θα έχει μια πλήρη γνωριμία με την θεωρία του αυτοσχεδιασμού, και επίσης μεγάλο χρόνο πρακτικής εφαρμογής της. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας διδασκαλίας είναι ο κάθε απόφοιτος να έχει δουλέψει και να κατέχει σε μεγάλο βαθμό την θεωρητική βάση των βασικών αρχών, να έχει εξασκήσει σε μεγάλο βαθμό βασικές δεξιότητες και να γνωρίζει σε βάθος την λειτουργία του short form καθώς και έναν μεγάλο αριθμό παιχνιδιών με όλους τους μηχανισμούς τους.

Foundation #1 – basics

Το πρώτο έτος χωρίζεται σε 4 θεματικούς κύκλους. Συγκεκριμένα γίνεται μια πρώτη θεωρητική και πρακτική γνωριμία με τις βασικές αρχές του αυτοσχεδιασμού, χωρισμένες στις εξής θεματικές:
1. Ναι Και
2. Δημιουργικότητα
3. Χαρακτήρες και Status
4. Storytelling

Εκτός από τις βασικές αρχές του αυτοσχεδιασμού, στο πρώτο έτος διδάσκονται επίσης ένας αριθμός παιχνιδιών short form, με όλους τους μηχανισμούς και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, και γίνεται πρακτική εφαρμογή των αρχών του αυτοσχεδιασμού μέσω των παιχνιδιών αυτών. Βασικό σκέλος του πρώτου έτους, είναι το χτίσιμο της ομάδας, η εμπιστοσύνη και η γνωριμία των μελών που θα είναι μαζί σε όλη την διάρκεια των σπουδών.

Στο τέλος του έτους, το τμήμα παρουσιάζει μια παράσταση short form.

Foundation #2 – Advanced

Το πρώτο προπαρασκευαστικό έτος, δίνει μια πρώτη επαφή με τον αυτοσχεδιασμό. Στο δεύτερο έτος, οι έννοιες αυτές διδάσκονται σε μεγαλύτερο βάθος και με περισσότερη λεπτομέρεια. Δίνεται επίσης βάρος σε θέματα σκηνικής παρουσίας, φωνητικής τοποθέτησης, σκηνοθεσίας καθώς και σε βασικές τεχνικές και δεξιότητες υποκριτικής, τραγουδιού κ.α. που σκοπό έχουν να εξοπλίσουν τον αυτοσχεδιαστή με περισσότερα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην σκηνή. Αναλύονται ακόμα περισσότερα παιχνίδια short form ενώ γίνεται και η πρώτη επαφή με το free form.

Στο τέλος του έτους το τμήμα παρουσιάζει μια παράσταση short form ή free form ανάλογα με το τι θα επιλέξει.

Foundation #3 – Performance

Το τρίτο έτος σπουδών επικεντρώνεται στην βελτίωση του κάθε αυτοσχεδιαστή με βάση τις προσωπικές του αδυναμίες και δυνατότητες. Στόχος του τρίτου έτους εκτός της εμβάθυνση στα skills του αυτοσχεδιασμού είναι η εκπαίδευση του κάθε μέλους και την ομάδας σε όλες τις ικανότητες του performance. Μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας που ποτέ δεν χάνεται σε όλη την διάρκεια των σπουδών, ο κάθε ένας μαθητής δέχεται περισσότερες προσωπικές και εξειδικευμένες οδηγίες. Εκτός από το personal coaching, το μάθημα προσαρμόζεται ταυτόχρονα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του συνόλου της ομάδας σαν performance troupe, με στόχο να φτάσει συνολικά το τμήμα στο μέγιστο βαθμό συνεργασίας και απόδοσης. Μέσα στο έτος αυτό συνεχίζεται η προσπάθεια να τελειοποιηθούν τα παιχνίδια του short form και τo free form. Με την ολοκλήρωση του έτους αυτού, στόχος είναι να έχει δημιουργηθεί μια ομάδα που είναι σε θέση να δώσει παραστάσεις επαγγελματικού επιπέδου.

Στο τέλος του έτους το τμήμα παρουσιάζει μια παράσταση της δικής της επιλογής.

Ερωτήσεις που κάποιοι σίγουρα θα έχουν:

Δηλαδή σε τρία χρόνια θα παίξω μόνο τρεις παραστάσεις;
Όχι. Από το δεύτερο έτος, το τμήμα ενθαρρύνεται και δέχεται την κατάλληλη βοήθεια για να οργανώσει μικρές παραστάσεις με σκοπό την πρακτική εφαρμογή όσων μαθαίνει, καθώς και να για αποκτήσουν οι μαθητές σκηνική εμπειρία. Οι παραστάσεις αυτές γίνονται σε κλειστό αρχικά κύκλο και χωρίς εισιτήριο. Η διαδικασία αυτή γίνεται με σκοπό οι μαθητές να διασκεδάσουν, να πάρουν ρίσκα και να δεθούν.

Έχω κάποια εμπειρία στον αυτοσχεδιασμό. Θα πρέπει να ξεκινήσω αναγκαστικά από το πρώτο έτος;
Όχι. Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια γνωριμίας στα οποία άτομα με εμπειρία συμμετάσχουν για γίνει μια εκτίμηση όχι των ικανοτήτων τους, αλλά σε ποιο σημείο των σπουδών είναι το βέλτιστο να ενταχθούν με βάση το πρόγραμμα σπουδών μας.

Γιατί είναι κολλητικό το χασμουρητό;
Γιατί ο ύπνος είναι υπέροχος και οι άνθρωποι έχουν εν συναίσθηση.

Έχουμε ήδη μια ομάδα που δίνουμε παραστάσεις και θέλουμε να δουλέψουμε μαζί. Πρέπει να έρθουμε όλοι μαζί σε ένα τμήμα;
Όχι. Αν είστε ήδη ομάδα, δεν χρειάζεται να μπείτε στα τμήματα αρχαρίων. Υπάρχουν ειδικά τμήματα που αφορούν την εκπαίδευση υπαρκτών ομάδων. Δείτε περισσότερα εδώ.