Εκτός των τακτικών μαθημάτων και των σεμιναρίων εκπαίδευσης ομάδων, κατά περιόδους και όταν αυτό είναι εφικτό, η House of Improv προσφέρει και εξειδικευμένα σεμινάρια μικρής διάρκειας (ενός ή λίγων μαθημάτων). Τα σεμινάρια αυτά θα ανακοινώνονται μέσω της σελίδας μας και των social media με αναλυτικές πληροφορίες για την διάρκεια, το περιεχόμενο και το κόστος. 

Intensives

Μικρής διάρκειας εντατικά σεμινάρια που στοχεύουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Απευθύνονται κατά περίπτωση σε αυτοσχεδιαστές συγκεκριμένων επιπέδων ή ανοικτά σε όλους. 

Drop Ins

Σεμινάρια από επισκέπτες αυτοσχεδιαστές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Off Cost

Σεμινάρια χωρίς κόστος που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες. 

Singing

Σεμινάρια αυτοσχεδιαστικού τραγουδιού. Ορθοφωνία, Ρυθμός, Μελωδία και αυτοσχεδιασμός πάνω στον στίχο.